نخ های ویسکوز ، ویسکوز اسپاندکس و ویسکوز پلی استر گزینه هایی مناسب جهت جایگزینی اکرلیک و اکرلیک کشی (باتو)