نخ های اسپاندکس

   .نخ‌های ترکیبی پلی‌استر-اسپاندکس در کارخانه نخ کش‌حریرمشهد در نمره های مختلف تولید می‌شوند

همچنین این نخ ها علاوه بر سفید و مشکی و در صورت وجود سفارش قابل تولید در رنگ های متنوع نیز می باشند.

.این نوع نخ ها دارای کاربردهای وسیعی می باشند