ساخت دستگاه تولید کش ماسک توسط شرکت نخ کش حریر مشهد

در ایام شیوع بیماری کرونا با توجه به نیاز روزافزون کشور به تولید ماسک شرکت نخ کش حریر مشهد اقدام به تولید کش ماسک نمود و حالا این شرکت اقدام به ساخت دستگاه تولید کش ماسک به منظور خودکفا شدن مشتریان در تولید این نوع نخ نموده است.